Thiền ngủ cùng vòng đời tuyệt đẹp của hoa hướng dương.