Âm nhạc nuôi dưỡng hạt giống bình yên bên trong bạn.