Mắc kẹt trong sự hiểu biết

“Cái biết che cái thấy” – một câu nói thật sự đáng suy ngẫm. Và, nếu suy ngẫm đủ, chúng ta sẽ nhận ra được rất nhiều thứ thú vị, trong đó có cả hạn chế của bản thân mình. MẮC KẸT TRONG SỰ HIỂU BIẾT VÀ MẮC KẸT TRONG SỰ NGU DỐT – CÁI […]