Workshop Dinh dưỡng Chu sinh & Trẻ nhỏ

Ngày 04/03, Workshop Dinh dưỡng Chu sinh & Trẻ nhỏ được tổ chức tại AN Room với sự hướng dẫn của 𝐁𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃, 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ 𝐃𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐊𝐲𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐎𝐬𝐡𝐢𝐝𝐚 đã cung cấp rất nhiều những thông tin, kiến thức bổ ích cho các bạn tham gia. Theo Tiến sĩ Kyoichi Oshida, dinh dưỡng trong 1000 […]