Trí tuệ cảm xúc là gì?

Trí tuệ cảm xúc là gì?

Nhà tâm lý học, tác giả Daniel Goleman từng nói rằng, “một người lãnh đạo thành công chiếm 80% đến 100% là EQ”. Và Gardmer, cha đẻ của “Thuyết trí thông minh đa dạng” từng nhấn mạnh về EQ thế này: “Nhiều người có IQ 160 làm việc không bằng những người IQ không vượt quá […]