Trí tuệ cảm xúc (EQ) là gì? Cách rèn luyện trí tuệ cảm xúc hiệu quả

Trí tuệ cảm xúc là gì?

Nhà tâm lý học, tác giả Daniel Goleman từng nói rằng: “Một người lãnh đạo thành công chiếm 80% đến 100% là EQ”. Và Gardmer, cha đẻ của “Thuyết trí thông minh đa dạng” từng nhấn mạnh về trí tuệ cảm xúc thế này: “Nhiều người có IQ 160 làm việc không bằng những người […]