Chương trình Nốt Nhạc AN lần 1 chủ đề Vòng tròn yêu thương

Ngày 04/08 vừa qua, AN Space đã có một ngày thứ Sáu cuối tuần nhẹ nhàng, yên vui bên những người bạn yêu âm nhạc trong chương trình Nốt Nhạc AN với chủ đề "Vòng tròn yêu thương".

Ngày 04/08 vừa qua, AN Space đã có một ngày thứ Sáu cuối tuần nhẹ nhàng, yên vui bên những người bạn yêu âm nhạc trong chương trình Nốt Nhạc AN với chủ đề “Vòng tròn yêu thương”. “Mời bạn đến bên tôi đây những lúc vui buồn Bình trà thơm nào cùng uống trong […]