“Sống thật có đem lại hạnh phúc?”- Câu trả lời từ khoa học

Sống thật có đem lại hạnh phúc - Câu trả lời từ khoa học

“Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi.” (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) Từ ngàn năm nay, mối quan hệ giữa sống thật và hạnh phúc chủ quan đã là chủ đề mang tính triết học […]