Khoai lang đem lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe.