Thực hành như gió, đem tự do và bình an đến cho mọi người.