Nếu các con thấy mình khác biệt so với mọi người, thì hãy cứ luôn tự tin và yêu bản thân mình, vì mỗi đặc điểm tính cách đều có thể trở thành thế mạnh nếu biết khai thác đúng chỗ.