Phép màu sẽ đến khi bạn thực hành lòng biết ơn với cả những điều chưa đến.