Thật khó để đi vào giấc ngủ khi bạn đang suy nghĩ quá nhiều, đang lo âu hoặc căng thẳng. Với bài thực tập này, bạn sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ cả khi bạn đang có nhiều mối lo toan.