Suy nghĩ của bạn giống như những đám mây mà sự tĩnh lặng nơi tâm trí bạn là bầu trời bao la. Những đám mây sẽ di chuyển liên tục, bạn chẳng cần làm gì ngoài quan sát, và để chúng tự biến mất.