Chiêm nghiệm và cho phép bản thân cảm thấy tuyệt vời sau khi trao tặng sự hỗ trợ trong công việc.