Dành thời gian để cảm nhận cơ thể, cảm nhận dòng chảy tự nhiên của hơi thở; đó cũng là khoảnh khắc mà bạn thanh lọc cơ thể và tâm trí, là lúc để bạn vun bồi yêu thương cho chính mình và cho cả người khác.