Cung cấp dưỡng chất tinh thần và tâm hồn cho thai nhi.