Chăm sóc cơ thể khi căng thẳng là cách yêu thương bản thân.