Dạy con chăm sóc răng miệng và quá trình thay răng.