Hòa hợp là khi chúng ta đặt cái tôi xuống, gieo một hạt giống yêu thương và nuôi dưỡng nó mỗi ngày.