Chỉ một trái tim nhân ái mới có mặt trọn vẹn và đồng hành cùng người khác.