Dạy con tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường xung quanh.