Giúp con nhận diện và chấp nhận cảm xúc, phù hợp với trẻ 5 tuổi.