Thực phẩm tự nhiên chính là thuốc chữa bệnh cho con người.