Hãy để tâm trí của bạn được dẵn dắt bằng năng lượng tích cực.