Khi yêu thương đủ lớn, mọi định kiến sẽ bị xoá nhoà.