Biết quan sát sự thật khổ đau, trái tim sẽ tự biết cách chữa lành.