Đối tốt với bản thân để cơ thể được thư giãn, nghĩ ngơi.