Sự khôn ngoan đích thực chính là chân thành. Sống chân thật sẽ mang đến cho bạn sự can đảm, sự tự tin và một nội tâm lành mạnh.