Yêu cuộc sống hơn khi bạn từng bước qua lằn ranh sinh tử.