Vui vẻ sống là vững lòng trước khó khăn phải vượt qua.