Chỉ khi bản thân mỗi người muốn cùng người khác xây dựng hạnh phúc, cùng tìm sự bình an thì sự hòa hợp mới thành hình được.