Thực hành cùng con để giải toả căng thẳng trong việc học.