Lòng tốt tạo nên hạnh phúc đích thực cho cuộc đời.