Cảm nhận, hiểu để điều chỉnh cho giấc ngủ chất lượng hơn.