Hoá giải nỗi sợ cùng đồng nghiệp để hỗ trợ nhau trong công việc.