Tặng mình những hơi thở trìu mến chứa đựng lòng tốt và tình thương.