Hãy kiên nhẫn lắng nghe để ta với người có thể hiểu nhau hơn.