Tự mình vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách đối diện với chúng.