Lắng nghe bằng cả trái tim là cách để thấu hiểu người khác.