Bất kỳ khi nào tâm trí bạn đi lang thang, bạn đều có thể quay trở về với hơi thở để kết nối với hiện tại.