Lẽ sống của ngọn nến là được cháy lên, được lan tỏa sự ấm áp.