Chỉ cần thả lỏng, bạn sẽ tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề.