Bố đi làm xa. Ngày nào Mèo con cũng ngồi ngóng từ sáng đến chiều tối để xé tờ lịch nhỏ đếm từng ngày mong bố về. Đêm thì lại mong cho trời mau sáng. Sáng rồi thì lại mong trời mau tối…