Dạy con hiểu cảm xúc và đón nhận người khác bằng tình thương.