Sự hiến tặng lan tỏa lòng nhân ái, tình yêu thương rộng khắp cộng đồng.