Thể hiện lòng biết ơn là lực hấp dẫn, thu hút năng lượng tích cực đến với cuộc đời bạn.