Hiểu, cảm thông và đặt hòa khí làm tiêu chí hàng đầu trong quá trình tương tác với người khác, nhằm giúp họ đến được với cảm xúc lành mạnh, tích cực.