Đối diện để gọi tên và chuyển hóa nỗi sợ hãi bên trong mình.