Thường xuyên nhận diện và ý thức về toàn bộ cơ thể mình, cùng các cảm giác trên cơ thể như căng thẳng, đau nhức…để quay về chăm sóc châu thân, làm cho mình tươi mới trở lại.