Đừng ai rủ chúng tớ
Mải rong chơi tung tăng.
Chúng tớ là Ong thợ,
Chăm chỉ và siêng năng…